Cena Andreje Nikolaje Stankoviče

KDO JSME / AKTUALITY / HISTORIE / CENY / NIKOLAJ


z   d í l a


poesie

Sysifovská zastavení

To by tak hrálo, aby nepřestalo

Elegie za Jindru

Nikdycinky
publicistika

Nový styl, nebo manipulace?
(psáno 1969 pro Tvář; Kritický sborník 1989, č. 4)

Vítězství panelu nad filmem
(PDF, Lidové noviny, 1988, č. 4)

Kýče druhé generace
(PDF, Sport, 1989, č. 3)

To jsou ty konce starých časů?
(PDF, Respekt, 1990, č. 7)

Čachrování s autenticitou
(PDF, Respekt, 1992, č. 9)

Krvavý román, bezkrevný film
(PDF, Respekt, 1993, č. 21)

Svatoušek na ztracené vartě
(PDF, Kritická příloha RR, 1996, č. 5)

Švandrwegh pro střední školy
(PDF, Kritická příloha RR, 1997, č. 8)

„Sen o mně“ doopravdy
(PDF, Kritická příloha RR, 1998, č. 12)

Od sapfické strofy ke katastrofickému opernímu libretu
(Neon 0, 1999, č. 3; ke knize Cara Ostena Dekadentův lós)

Podmínky demokracie, umění a kritiky
(Lidové noviny, 4. listopadu 1999)

Tvář zasmušilá, oko suché
(Lidové noviny, 16. března 2000)

Když se při filmování nepracuje, bolí z toho oči
(PDF, Kritická příloha RR, 2000, č. 18)A na závěr velmi podstatná práce Michaela Špirita:
Bibliografie Andreje Stankoviče (Soupis nebásnického díla)
(PDF, aktualizace z června 2020)

NIKOLAJ