Cena Andreje Nikolaje Stankoviče

KDO JSME / AKTUALITY / HISTORIE / CENY / NIKOLAJ


r o z h o v o r y


Miroslav Kromiš - Nikolajovy taneční hodiny
(1990, Zdravotnické noviny č. 43)

Jan Vevera - O Josefu Florianovi, nakladateli ze Staré Říše
(1995, Babylon, č. 8)

Petruška Šustrová - Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní řeznické práce
(1997, Revolver Revue č. 33)

NIKOLAJ