Cena Andreje Nikolaje Stankoviče

KDO JSME / AKTUALITY / HISTORIE / CENY / NIKOLAJ


současní členové poroty


John Bok (* 1945)


Narodil se krátce po skončení II. světové války, aby jednou umřel a mezitím prožil svůj život, tak jak ho prožíval a bude snad ještě nějaký čas žít. Od dětství miloval filmy a měl štěstí zhlédnout díla velikánů kinematografie, hlavně druhé poloviny XX. století, což ho nakonec dovedlo k tomu, aby absolvoval přijímací zkoušky na FAMU - s vědomím, že z důvodu svého sociálního a politického původu přijat nebude a být nemůže. Na jeho vřelém vztahu k filmu to nic nezměnilo. V několika snímcích také účinkoval. Je pro něj ctí být jedním ze Samozvanců, společenství jedinců, kteří se rozhodli nést odkaz Nikolaje Stankoviče.


Vítězslav Čížek (* 1952)


Překladatel, redaktor, příležitostný publicista, v mládí samizdatový básník (pseudonym Albert Kaufmann). Vystudoval „první vlnu“ filmové vědy na FFUK, patnáct let připravoval české titulky k zahraničním filmům v ÚPF, v 90. letech pracoval v ČT v tvůrčí skupině Karla Hynie, po reformě ČT 2002 na volné noze (literární překlady z němčiny). S „Nikolajem“ vypil nejedno pivo na akcích či jen hospodských posezeních okruhu křižovníků a řimsologů.


Jiří Fiedor (* 1965)


Někdejší filmový dokumentarista a kurátor výtvarného umění, v současnosti již jen nakladatel, zahradník, začínající včelař a věčný student. V 80. letech organizoval neoficiální hudební festivaly a vydával samizdatové časopisy. Po roce 89 poslanec ČNR, žurnalista v denících Prostor, Lidová demokracie, Lidové noviny, dokumenty pro ČRo 6 a několik desítek dokumentů především pro ČT. Vede nakladatelství Pulchra. Vystudoval obor Sociální a mediální komunikace.


Michael Hauser (* 1972)


Věnuje se filmu a umění z hlediska politického a filosofického myšlení. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Je autorem knih, které se zabývají kritickou teorií (Adornem), současným emancipačním myšlením a kritickou analýzou politiky a kultury, např. Humanismus nestačí (rozhovor se Slavojem Žižkem, 2008), Cesty z postmodernismu (2012), Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků (2012), Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem (2014) a knihy Podzim postmodernismu. Publikuje v českých a zahraničních médiích určených širší veřejnosti. Je zakladatelem SOK-Sdružení pro levicovou teorii. V roce 2007 stál u zrodu iniciativy Jsme občané, která vznikla u příležitosti výročí Charty 77, aby upozornila na defekty demokracie v naší zemi. V letech 2014 - 2020 byl členem Rady ČT. Je známý i jako host v diskusních pořadech Vladimíra Hendricha na rozhlasové stanici Vltava na různá filmová témata. Ve Vachkově opusu Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie vystupuje jako jeden z protagonistů díla.


Vladimír Hendrich (* 1956)


Absolvent filmové a TV specializace na FŽ UK. Poté noční hlídač, čerpač vody, dramaturg kina ČSFÚ Ponrepo, filmový publicista, historik a lektor, autor komponovaných videopořadů, režisér, scenárista, speaker a moderátor pořadů na rozhlasové stanici Vltava. Psal mj. do Světové literatury, Filmu a doby, Záběru, Kina, revue Cinepur, týdeníku A2. Autor pěti knih s převážně filmovou tematikou. V roce 2013 obhájil doktorandskou práci o Andreji Stankovičovi (s odkazy k časopisu "Tvář").


Jaromír Kačer (* 1961)


V adolescentním věku propadl kouzlu fotografie jako vášni zděděné po otci a posléze pak obrázkům oživlým. Období amatérského filmu bylo báječné. Přes veškeré škraloupy nasbírané za časů středoškolských, bouřlivě revoltujících, byl na druhý pokus kupodivu přijat na FAMU, na katedru kamery. S koncem studia byl přijat i na katedru dokumentu, kterou ale díky okolnostem již nevystudoval. Následuje angažmá v Laterně Magice a pak působení v hraném, ale především v dokumentárním filmu. S komerční produkcí se rozešel ve zlém a nyní uvažuje, zda nenastal již čas opustit řeholi kameramana a nezačít dělat konečně něco pořádného a lidstvu prospěšného, či cos totálně bláznivého. Kde však již brát tu potřebnou energii? Žel nikomu let neubývá.


Antonín Kosík (* 1952)


Spisovatel, filosof, překladatel a především kritický duch, jenž místo sáhodlouhých úvah raději glosuje. Vystudovaný matematik, který přesáhl do řady jiných oborů. Působil v ČR (MFF UK, Akademie věd), Itálii (CNR), Mexiku (UAEM), Izraeli. Publikuje především v Itálii a v ČR. Patří k okruhu přátel Andreje Stankoviče.


Vít Pancíř (* 1966)


Studoval rok na Pedagogické fakultě UK a čtyři roky na UMPRUM, šest let byl animátorem studia Bratři v triku. Dále pak animátor klasické kreslené animace. Kreslíř a výtvarník na volné noze. 25 let tvoří převážně autorské krátké snímky. Režíroval distribuční celovečerní film Sestra podle předlohy Jáchyma Topola.


Tomáš Pavlíček (* 1988)


Absolvoval Katedru hrané režie FAMU, kde momentálně přednáší. Jako filmový režisér a scenárista je doma v žánru konverzačních komedií. Jeho debut Parádně pokecal byl vybrán do soutěže Fórum nezávislých na MFF KV 2014. O čtyři roky později se opět v programu karlovarského festivalu, tentokrát v soutěži Na východ od Západu, objevil jeho druhý snímek Chata na prodej, s nímž posléze získal výroční Cenu české filmové kritiky za nejlepší scénář. Filmový nadšenec a znalec tuzemské i zahraniční kinematografie.


Zuzana Piussi (* 1971)


Autorská filmová režisérka. Vystudovala katedru režie na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě. V letech 1992 – 2000 spolupracovala s divadlem Stoka. Ve své tvorbě se věnuje problematickým fenoménům slovenské a české společnosti, za dokument Nemoc třetí moci jí hrozily až dva roky vězení a pokuta tři čtvrti milionu korun. Intimněji laděné dokumentaristické portréty reprezentují její snímky Hrdina naší doby či Babička. Dvakrát - v roce 2013 a 2020 - získala Cenu Andreje Stankoviče.


Lukáš Pollert (* 1970)


Maturita na Gymnáziu Jana Keplera 1988. Na medicíně přes Několik vět, Národní třídu s praporem na barikádě, promoval v roce 1995. Mezitím se účastnil studentských sešlostí v pražských hospodách, každý den sjížděl peřeje Vltavy a v Barceloně a Atlantě získal olympijskou medaili. V letech 2002-2010 členem rady městské části Praha 6 za ODS, předsedou protidrogové komise, 10 let pracoval na záchranné službě, emergency ÚVN, nyní od 2008 je členem transplantačního týmu v Motole, kde pracuje na klinice kardiochirurgie jako kardioanesteziolog. Od roku 2020 se stal členem sociální komunikace FB, Twitteru a Instagramu se snahou o Tikun Olam - nápravu světa.


Robert Turický (* 1996)


Studoval střední zdravotnickou školu, obor sociální činnost. Po škole neochoten dále institucionálně studovat se živil různými zaměstnáními, kde komponoval nesmyslné součástky a vyráběl především zmetky ve fabrikách. Časem našel zaměstnání, které ho bavilo, a to prodávání nejznámějších návykových látek, čaje a kávy. Jelikož práce byla možná jen brigádně, vrátil se ke škole, aby za něj platila sociální a zdravotní pojištění. Začal studovat Filmová studia na FF UK, velmi pasivně. Ničeho v životě nedosáhl a ani to neplánuje.
CENY