Cena Andreje Nikolaje Stankoviče

KDO JSME / AKTUALITY / HISTORIE / CENY / NIKOLAJ


a k t u a l i t y

Večer Samozvanců se uskutečnil
v úterý 2. května 2023 v kině NFA Ponrepo
v Bartolomějské ulici č. 11 v Praze 1.

V září 2022 doplněna
fotodokumentace a video
Večera Samozvanců 2022Večer Samozvanců se uskutečnil
v úterý 21. června 2022 v kině NFA Ponrepo
v Bartolomějské ulici č. 11 v Praze 1.

Večer Samozvanců se konal
28. června 2021 v kině NFA Ponrepo
v Bartolomějské ulici č. 11 v Praze 1.
Na apríla 2021 zařazena dvě nová videa:
raritní záznam z Cholupického dne 1969
a
Nikolajovy padesátiny 1990!
Večer Samozvanců
se konal 25. června 2020 v galerii PROSTOR39
v Řehořově ulici 33/39 na Žižkově v Praze 3.

Web hosting: LAW